Автогара Овча Купел не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

  Желателно е преди пътуването пътниците да се осведомят допълнително на Тел.: +359 87 510 5097 (6:30 - 18:00 ч.) за евентуални промени в разписанията.

 

1/3
   РАБОТНО ВРЕМЕ /  WORK TIME

                       (Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun)

                                  ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ

                                          6:30 - 18:00 ч.

+359 87 510 5097 ( 6:30 - 18:00 ч.)